Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
19 Apr 2021 10:07
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2021.224.BR: Nægtelse af fradrag for købsmoms – underleverandører - fakturakrav
Journal-nr. for byretten
BS-35946/2020

Østre Landsret
Landsretsdato
29 Apr 2021 08:09
Landsretsstatus
Sagen er hævet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen