Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
13 Mar 2023 10:05
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2023.327.BR: Momslovens § 12 – toldlovens § 39 – pligt til at betale importmoms af varer, som var unddraget toldtilsyn
Journal-nr. for byretten
BS-34602/2020

Østre Landsret
Landsretsdato
04 Apr 2023 14:39
Landsretsstatus
Igangværende
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen