Placering af byretten
Retten i Helsingør
Byretsdato
27 May 2022 09:43
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2022.376.BR: Ligningslovens § 16 E – aktionærlån – overførsel af fordring som løn
Journal-nr. for byretten
BS-33003/2020

Østre Landsret
Landsretsdato
23 Nov 2023 10:38
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2024.134.ØLR: Ligningslovens § 16 E – aktionærlån – overførsel af fordring som løn
Journal-nr. for landsretten
BS-24174/2022-OLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen