Placering af byretten
Retten i Randers
Byretsdato
04 aug 2020 09:54
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2022.286.BR: Momslovens § 37, stk. 1 – ikke fradrag for momsen ved købet af en fast ejendom, da ejendomshandlen var uden realitet
Journal-nr. for byretten
BS-30675/2020

Vestre Landsret
Landsretsdato
20 jul 2023 17:04
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2023.549.VLR: Momslovens § 37, stk. 1 – ikke fradrag for momsen ved et ikke-gennemført køb af en fast ejendom
Journal-nr. for landsretten
BS-14941/2022-VLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen