Formålet med statusfilen er at informere om, hvad der er sket med den overførte fil. Statusfiler navngives:

status_<requested service>_<FTPTransactionID>_<statuscode>.xml

I skal modtage statusfil 1, 2 og 3, før I kan sikre jer, at indberetningen er indlæst i systemet. Hvis I modtager status 0 betyder det, at der er sket en fejl under behandlingen af filen. Statusfilerne ligger i out-mappen. Bemærk at out-mappen ligger et niveau over den mappe, I overfører indberetningsfilen til.

10

Statusfilerne er i XML-format. Fejllisten er i tekstformat efter individstrukturen til de enkelte indberetningsområder.

I skal selv løbende tjekke, at I har modtaget statusfiler og fejlliste. Filerne ligger i out-mappen i 30 dage, hvorefter de automatisk slettes.

Vi anbefaler, at I selv sletter statusfiler og fejllister efterhånden, som I kontrollerer dem.

Kvitteringsproces for at indberette via FTPs Gateway
Kvitteringsprocessen kommer i disse 4 trin:

Status 1 (File delivered)
Denne statusfil genereres, når filen er sendt til Backend System. Hvis I ikke modtager dette næsten med det samme, kan årsagen være, at backend-systemet er midlertidigt utilgængeligt (planlagt eller uplanlagt).
Hvis filen ikke blev overført, modtager I en fil med Status 0 i out-mappen. I kan se den konkrete fejl i statusfilen under </status code> og <error></error>.
I kan se en beskrivelse af fejlen og forslag til fejlrettelse i <error.message></error.resolution>.

Status 2 (File Accepted)
Denne statusfil oprettes, når filen er blevet accepteret af Backend System.
I spidsbelastningsperioder kan der gå op til to dage, før I modtager en Status 2-fil.

Status 3 (File exposed)
Denne statusfil oprettes, når der er sendt en fil fra Backend System til klienten. En fil sendes enten som svar på en fil, der sendes fra klienten, eller som en urelateret udgående fil.
Når filen er valideret, modtager I en eller to filer med Status 3 sammen med en fejlliste og en eventuel advisliste i out-mappen. Fejllisten har enten status Fejl i indhold eller Ingen fejl i indhold (fejl 599).
Advislisten er en selvstændig liste, advislisten er til orientering.
Der kan gå op til syv dage, før I modtager Status 3-filen og fejllisten.

Status 0 (Error)
Denne fil genereres, når der opstår en fejl under behandlingen af filen enten i FTPS Gateway eller Backend-systemet.

Se oversigt over statusfiler og fejlliste i out-mappen i bilag 2