Placering af byretten
Retten i Lyngby
Byretsdato
14 Jul 2022 09:51
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2022.381.BR: Hævninger i selskab – mellemregningskonto – lån eller skattepligtig indkomst

Østre Landsret
Landsretsdato
28 Jun 2023 06:06
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2023.379.ØLR: Hævninger i selskab – mellemregningskonto – ikke godtgjort lån – skiftende forklaring
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen