Placering af byretten
Retten i Næstved
Byretsdato
18 Jan 2021 11:10
Byretsstatus
Henvist til ØLR
Journal-nr. for byretten
BS-28478/2020

Østre Landsret
Landsretsdato
13 May 2022 21:15
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2022.368.ØLR: Ligningslovens § 16 E – aktionærlån – nærtstående – kæreste
Journal-nr. for landsretten
BS-2203/2021-OLR

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2023.273.HR: Ligningslovens § 16 E – aktionærlån – nærtstående – kæreste
Journal-nr. for højesteret
BS-21956/2022-HJR
Højesteretsdato
23 May 2023 11:37
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen