SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2020.235.LSR: Konventionalbod - Vederlag
Placering af byretten
Retten i Næstved
Byretsdato
14 Mar 2022 10:24
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2022.177.BR: Beskatning af forligsbeløb
Journal-nr. for byretten
BS-27946-2020-NAE
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen