Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
17 jun 2020 12:02
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2020.313.BR: Moms – nægtelse af fradragsret - momssvig – høring
Journal-nr. for byretten
BS-5171/2017

Østre Landsret
Landsretsdato
06 jan 2022 12:02
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2022.18.ØLR: Moms – nægtelse af fradragsret som følge af burde-viden om leverandørers momssvig – partshøring – om ugyldighed pga. sagsbehandlingsfejl
Journal-nr. for landsretten
BS-28113/2020
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen