Placering af byretten
Retten i Nykøbing F.
Byretsdato
22 dec 2021 11:49
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2022.25.BR: Virksomhedsomdannelse var skattepligtig - ikke dispensation for negativ anskaffelsessum og fristoverskridelse – betingelserne for omgørelse ikke opfyldt
Journal-nr. for byretten
BS-27845/2020

Østre Landsret
Landsretsdato
15 jan 2024 11:52
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2024.173.ØLR: Virksomhedsomdannelse - negativ anskaffelsessum og fristoverskridelse – ikke dispensation – omgørelse – ikke lagt klart frem
Journal-nr. for landsretten
BS-566/2022-OLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen