SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2020.229.LSR: Afståelse af bitcoins – erhvervet ved mining - hobbyvirksomhed
SKM-nr for skatterådet
SKM2019.7.SR: Afståelse af bitcoins - erhvervet ved mining - hobbyvirksomhed
Placering af byretten
Retten i Svendborg
Byretsdato
26 Jul 2020 11:32
Byretsstatus
Henvist til ØLR
Journal-nr. for byretten
BS-25593/2020

Østre Landsret
Landsretsdato
08 Apr 2022 18:56
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2022.253.ØLR: Bitcoin – mining – ikke-erhvervsmæssig virksomhed – hobbyvirksomhed – vederlagsnæring

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2023.188.HR: Bitcoin – mining – ikke-erhvervsmæssig virksomhed – hobbyvirksomhed – salg af aktiver
Journal-nr. for højesteret
BS-17439/2022-HJR
Højesteretsdato
30 Mar 2023 15:09
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen