Indhold

Afsnittet beskriver de tre særordningers regler om anmeldelse, virkningstidspunktet for tilslutning, indberetning af ændringer, udelukkelse og afmeldelse.

Afsnittet indeholder: