Indhold

Dette afsnit beskriver One-Stop-Moms særordningerne, der fra 2021 finder anvendelse på virksomheder, der leverer ydelser til ikkeafgiftspligtige personer i EU-lande, hvor virksomhederne ikke selv er etableret, og på fjernsalg mv. af varer.

Afsnittet indeholder: