Reglerne om fjernsalg blev indført i forbindelse med indførelsen af det indre marked i 1993.

Om reglerne og praksis før 1. juli 2021, se Den juridiske vejledning 2021-1.

Om reglerne fra 1. juli 2021, se D.A.6.1.6.2.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2021.182.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at Spørgers salg af træpiller via hjemmesiden efter de dagældende regler ikke havde leveringssted i Danmark, når de blev udleveret fra et lager i Tyskland og Spørger på dets hjemmeside henviste til tre fragtmænd.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at Spørger ikke ville blive omfattet af de nye regler om fjernsalg i momslovens nye bestemmelse i § 4c, stk. 3, for de transaktioner, hvor en af de tre fragtmænd listet på Spørgers hjemmeside anvendes af køber. Spørger skal derfor i disse tilfælde afregne dansk moms af salgene, jf. den nye bestemmelse i ML §14b, stk. 1.

Det blev bekræftet af Skatterådet, at der ikke skal dansk moms på transaktionerne efter de nye regler om fjernsalg, hvis Spørger ikke henviser til fragtmænd på hjemmesiden.