Antidumpingtold og udligningstold træder som regel i kraft dagen efter at indførelsen af tolden er offentliggjort i EU-Tidende, L-serien. Antidumpingtold og udligningstold fremgår derefter af Toldtariffens bilag 1. Da der ofte går kort tid, fra tolden offentliggøres til den træder i kraft, kan man dog ikke forvente, at bilag 1 til Toldtariffen vil være ajourført på tidspunktet for ikræfttrædelse. Ændringer formidles derfor også via Toldstyrelsens nyhedsbreve og opdatering af den elektroniske Toldtarif.