Både antidumpingtold og udligningstold indføres af EU-Kommissionen efter forudgående undersøgelser.

EU-Kommissionen er ansvarlig for at undersøge påstande om dumping og udligning af eksporterende producenter i lande uden for EU.

Reglerne om dette er fastsat i RFO 2016/1036 af 8.06.2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union,  artikel 5, og  RFO 2016/1037 af 8.06.2016 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, artikel 10.

EU-Kommissionen indleder normalt en undersøgelse efter at have modtaget en klage fra en fysisk eller juridisk person eller en sammenslutning, som optræder på vegne af en erhvervsgren i EU af den pågældende vare. EU-Kommissionen kan også indlede en undersøgelse på eget initiativ.

Når EU-Kommissionen indleder en undersøgelse, skal den for at indføre antidumpingtold bevise, at:

1. Der er sket dumping fra de eksporterende producenter i landet eller de berørte lande.

2. Den pågældende erhvervsgren i EU har lidt materiel skade.

3. Der er en årsagssammenhæng mellem dumping og skade.

4. Indførelse af foranstaltninger ikke strider mod EU's interesser.

Antidumpingforanstaltningerne skal være indført, senest 15 måneder efter at undersøgelsen er indledt.

På EU-Kommissionens hjemmeside kan du se de igangværende undersøgelser. Se her.

Med hensyn til undersøgelse af subsidieskade svarer reglerne for konstatering af skade, definitioner af erhvervsgrene, procedure og undersøgelse mv. i høj grad med reglerne i RFO 2016/1036 af 8.06.2016 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union.

RFO 2016/1037 af 8.06.2016 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union virker derfor i sammenhæng med RFO 2016/1036 af 8.06.2016 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Uni

Hvis EU-Kommissionen konkluderer, at beskyttelsesforanstaltninger ikke er nødvendige, afsluttes undersøgelsen.

Bemærk:

Det har ikke indflydelse på toldbehandlingen, at der er indledt en antidumpingundersøgelse - det er først når der er truffet afgørelse om foreløbig eller definitiv antidumping- eller udligningstold, at disse kan gøres gældende.