åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.H.4.9.5.2 Hvordan genberegningen foretages" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for, hvordan genberegningen foretages.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om genberegning
  • Fastlåsning af kompensationsberegningen.

Generelt om genberegning

Genberegningen foretages ved først at tilbageregne den nye 2020-vurdering til alle tidligere vurderingsår til og med 2011-vurderingen. Før tilbageregningen nedsættes både ejendomsværdien og/eller grundværdien med 20 pct. som følge af det såkaldte forsigtighedsprincip. Dernæst foretages en genberegning af ejendomsskatterne.

De vurderinger, der blev anvendt ved den oprindelige skatteberegning, blev i sin tid foretaget i 2011-niveau. De pågældende vurderinger blev videreført som almindelige vurderinger for de følgende vurderingsterminer, medmindre der er foretaget en omvurdering.

Eksempel

En ejerbolig blev vurderet til 2 mio. kr. i 2011. Denne vurdering er videreført som en 2013-vurdering, en 2015- vurdering, en 2017-vurdering og en 2018-vurdering. De fire (videreførte) vurderinger vil kunne påklages, når de første vurderinger efter ejendomsvurderingsloven er foretaget. Klages der fx over 2015-vurderingen, skal klagen behandles efter prisforholdene på dette tidspunkt.

Udbetaling af kompensationen vil derfor afhænge af, om genberegningen af de tilbageregnede 2020-vurderinger er højere eller lavere end ejendomsværdien på skattestopniveau henholdsvis grundskatteloftet for de enkelte år. Der vil kun ske udbetaling af kompensation i de tilfælde, hvor de reducerede og tilbageregnede 2020-vurderinger er lavere end skattestopniveauet henholdsvis grundskatteloftet. Se afsnit C.H.4.9.2 om, hvilke vurderinger der er omfattet af tilbagebetalingsordningen.

Fastlåsning af kompensationsberegningen

Kompensationstilbuddet genberegnes ikke, hvis der sker ændringer af betydning for beskatningen efter tidspunktet for beregningen af kompensationen. Se EVL § 73, stk. 4. Kompensationen tilbydes derved ud fra forholdene på en fastlagt skæringsdato.

Kompensationstilbuddet vil således omfatte den opkrævede ejendomsværdiskat og grundskyld på tidspunktet for beregningen af kompensationstilbud. Retter ejendomsejeren eksempelvis oplysninger om, at ejendommen har været ubeboet, eller ændrer indkomstoplysninger på årsopgørelsen til brug for pensionistnedslag, vil der ikke skulle ske genberegning af kompensationstilbuddet.