Placering af byretten
Retten på Frederiksberg
Byretsdato
04 Apr 2022 09:32
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2022.263.BR: Ikke fradrags- eller afskrivningsret for udgift til opsigelse af service provider aftale
Journal-nr. for byretten
BS-25121/2020

Østre Landsret
Landsretsdato
02 Jun 2023 11:03
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2023.367.ØLR: Ikke fradrags- eller afskrivningsret for udgift til opsigelse af service provider aftale
Journal-nr. for landsretten
BS-19522/2022-OLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen