Indhold

Dette afsnit omhandler klage over de nye vurderinger efter EVL § 89.

Klagefristen over den almindelige vurdering pr. 1. januar 2020 eller 1. marts 2021, for ejendomme der ikke vurderes pr. 1. januar 2020, er 90 dage fra modtagelsen af den særskilte meddelelse om igangsættelse af klagefrister, som nævnt i EVL § 89, stk. 8. Det fremgår af EVL § 89, stk. 7, 1. pkt. Af samme bestemmelse fremgår det, at der tidligst kan klages over disse nye vurderinger fra dateringen af den nævnte særskilte meddelelse om igangsættelse af klagefrister.

Med klagen skal medfølge et klagegebyr, der efter SFL § 35 c, stk. 1, udgør 900 kr. (2010-niveau). Grundbeløbet reguleres efter PSL § 20, og i ►2024◄ udgør dette gebyr ►1.200◄ kr.

Ved klage over vurderingen pr. 1. januar 2020 eller 1. marts 2021 for ejendomme, der ikke vurderes pr. 1. januar 2020, skal vurderingen, der påklages, og meddelelsen om igangsættelse af klagefrister efter EVL § 89, stk. 8, følge med klagen.

Vurderinger pr. 1. januar 2020 eller 1. marts 2021, for ejendomme der ikke vurderes pr. 1. januar 2020, kan som alt overvejende udgangspunkt tidligst anmodes genoptaget eller varsles genoptaget eller revideret af egen drift efter udløbet af klagefristen på 90 dage fra modtagelsen af den særskilte meddelelse om igangsættelse af klagefrister. Det følger af EVL § 89, stk. 7, 4. pkt. Eneste undtagelse hertil er situationen omfattet af EVL § 81, stk. 6, der er beskrevet ovenfor og i afsnit H.A.3.1.1. Hertil kommer dog også Skatteforvaltningens adgang til at revidere 2020-/2021-vurderinger efter EVL § 89, stk. 7, 5. pkt., hvilket er nærmere beskrevet nedenfor i afsnit H.A.14.

Vurderingerne nævnt i § 89, stk. 7, 1. pkt., kan indbringes for domstolene efter SFL § 48 fra tidspunktet for modtagelsen af meddelelsen som nævnt i stk. 8. Det følger af § 89, stk. 7, ►7 pkt.◄.