Indhold

Dette afsnit omhandler de regler, der gælder for indsamling af data til brug for vurderingsarbejdet. Afsnittet omhandler desuden reglerne for adgangen til at foretage besigtigelse.

Afsnittet indeholder:

  • Indsamling af data til brug for brug for vurderingsarbejdet (H.A.9.1)
  • Besigtigelse til brug for vurderingen (H.A.9.2)
  • Besigtigelse med henblik på indsamling af data til udvikling af metoder og modeller (H.A.9.3)
  • Regler for nødvendige opmålinger, fotografisk dokumentation mv. (H.A.9.4).

For så vidt angår indhentning af data fra registre og myndigheder mv. og førelse af registre til brug for vurderingsarbejdet henvises til afsnit H.A.10 om indhentning af data og førelse af registre.

Regel

Reglerne om dataindsamling og besigtigelse findes dels i EVL kap. 10, §§ 53 og 54, og dels i EVL kapitel 12, § 59, § 60, stk. 1, §§ 61-63 og 63 a.