Indhold

Dette afsnit omhandler reglerne om indeksering til brug for tilbageregninger og fremskrivninger af vurderinger, som de er beskrevet i EVL §§ 44-►48 b◄.

Det følger af ►EVL § 48 b, stk. 2◄, at der foretages tilbageregning af vurderinger i forbindelse med skattestopberegninger efter EVL § 38, stk. 1, efter de prisindeks for ejendomssalg, der er beskrevet i EVL §§ 45-47.

►Det bemærkes, at EVL § 48 b er blevet indsat ved § 3, nr. 20, i lov nr. 679 af 3. juni 2023. Bestemmelsen er ikke indarbejdet i den seneste lovbekendtgørelse til ejendomsvurderingsloven. Bestemmelsen har virkning fra og med den 1. januar 2024.◄

►Prisindeks udarbejdes af Danmarks Statistik. Det følger af EVL § 44, stk. 2. Vurderingsstyrelsen offentliggør årligt de beregnede prisindeks på Vurderingsportalen.◄

Prisindeks udarbejdes for hvert år fra og med 2001. For 2001 og 2002 udarbejdes indekset pr. 1. januar, mens det for hvert af årene 2003 til og med 2020 udarbejdes pr. 1. oktober. Fra 2020 og frem udarbejdes indekset pr. 1. januar. Årsagen til, at indekset for 2001 og 2002 beregnes pr. 1. januar er, at vurderingsterminen på daværende tidspunkt - ligesom nu - fulgte kalenderåret.

Hvis Danmarks Statistik fx konstaterer, at prisniveauet for en bestemt type ejendomme beliggende i en given kommune er steget eller faldet med et vist antal procent, vil dette blive anset for et objektivt faktum, som vil blive lagt til grund for beregningerne.

De forskellige prisindeks

Der udarbejdes prisindeks for hver af følgende grupper af ejendomme, se EVL § 45, stk. 1:

1. Boligejendomme med en eller to boligenheder

2. Ejerlejligheder til beboelse

3. Sommerhuse

4. Landbrugsejendomme

5. Erhvervsejendomme.

Det følger af EVL § 45, stk. 2, at indeks for boligejendomme med en eller to boligenheder skal anvendes ved tilbageregning for:

 1. Ejendomme til helårsbeboelse, se EVL § 4, stk. 1, nr. 1.
 2. Ejendomme til helårsbeboelse på fremmed grund, se § 4, stk. 1, nr. 5, og § 4, stk. 1, nr. 1.
 3. Boliger beboet af ejere på landbrugsejendomme eller skovejendomme, se EVL § 30.
 4. Boligdelen af ejendomme, der fordeles efter EVL §§ 35-37.
 5. Ubebyggede grunde, hvor hele grunden ligger i byzone, med en grundstørrelse på mindre end 1.400 m2, og hvor hele grunden er udlagt til helårsbeboelse som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1.

Efter EVL § 45, stk. 3, anvendes indeks for ejerlejligheder til beboelse ved tilbageregning for:

 1. Ejerlejligheder til helårsbeboelse, se § 4, stk. 1, nr. 2.
 2. Ejerlejligheder til helårsbeboelse på fremmed grund, se § 4, stk. 1, nr. 5, og § 4, stk. 1, nr. 2.

Er der på en moderejendom fx både ejerlejligheder til helårsbeboelse og en ejerlejlighed kategoriseret som en erhvervsejendom, følger valget af indeks den enkelte ejerlejligheds kategorisering. Dvs. at ved tilbageregning for ejerlejligheder kategoriseret som ejerlejligheder til helårsbeboelse, anvendes indekset for ejerlejligheder til beboelse, mens der ved tilbageregning af ejerlejligheder kategoriseret som erhvervsejendomme anvendes indekset for disse.

Indekset for ejerlejligheder til helårsbeboelse anvendes også for de ejerlejlighedsopdelte rækkehuse og parcelhuse mv., der er kategoriseret som ejerlejligheder til helårsbeboelse, se EVL § 4, stk. 1, nr. 2.

Efter EVL § 45, stk. 4, anvendes indeks for sommerhuse ved tilbageregning for:

 1. Sommerhuse og andre fritidshuse og sommerhusejerlejligheder, se § 4, stk. 1, nr. 3 og 4.
 2. Sommerhuse og andre fritidshuse på fremmed grund, se § 4, stk. 1, nr. 5, og § 4, stk. 1, nr. 3.
 3. Sommerhusejerlejligheder på fremmed grund, se § 4, stk. 1, nr. 5, og § 4, stk. 1, nr. 4.
 4. Ubebyggede grunde, hvor hele grunden ligger i et sommerhusområde, med en grundstørrelse på mindre end 2.400 m2, og hvor hele grunden alene er udlagt til sommerhus- eller fritidsboligbebyggelse som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 3.

Indeks for landbrugsejendomme anvendes ved tilbageregning for landbrugsejendomme og skovejendomme, se EVL § 3, stk. 1, nr. 2 og 3, og ved fremskrivning for produktionsjord tilhørende landbrugsejendomme og skovejendomme efter EVL § 28. Se EVL § 45, stk. 5.

Endelig anvendes indeks for erhvervsejendomme ved tilbageregning for:

 1. Erhvervsejendomme.
 2. Grunde, der ligger i et kolonihaveområde efter § 2 i lov om kolonihaver.
 3. Andre ejendomme, som ikke er ejerboliger, landbrugsejendomme eller skoveejendomme, se § EVL 3, stk. 1, nr. 4.

Ved tilbageregning for grunde, hvorpå der udelukkende er opført ejendomme på fremmed grund med kategoriseringen ejerbolig af typen ejendomme til helårsbeboelse, ejerlejligheder til helårsbeboelse, sommerhuse og andre fritidshuse eller sommerhusejerlejligheder, anvendes det indeks, der anvendes for ejendommen på grunden. Er der flere ejendomme på grunden, vil den væsentligste ejendoms indeks efter EVL § 45, stk. 1, skulle anvendes. Hvilken ejendom, der er væsentligst, besluttes af Vurderingsstyrelsen ud fra en bedømmelse af de faste ejendommes samlede karakter. Se EVL § 45, stk. 7.

Efter EVL § 47 beregnes der indeks for hver af følgende landsdele:

 • Byen København bestående af følgende kommuner: København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby.
 • Københavns omegn bestående af følgende kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk.
 • Nordsjælland bestående af følgende kommuner: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal.
 • Bornholm bestående af Bornholms Kommune og Ertholmene.
 • Østsjælland bestående af følgende kommuner: Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød.
 • Vest- og Sydsjælland bestående af følgende kommuner: Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg.
 • Fyn bestående af følgende kommuner: Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø.
 • Sydjylland bestående af følgende kommuner: Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa.
 • Østjylland bestående af følgende kommuner: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus.
 • Vestjylland bestående af følgende kommuner: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg.
 • Nordjylland bestående af følgende kommuner: Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg.

Beregninger af indeks efter EVL §§ 44-47 og fremskrivninger eller tilbageregninger på grundlag af indeks kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Det fremgår af EVL § 48, stk. 2.

Told- og Skatteforvaltningen offentliggør årligt de beregnede indeks. Det fremgår af EVL § 48, stk. 1.

Prisindeks for boligejendomme med en eller to boligenheder efter EVL § 45, stk. 1, nr. 1, er offentliggjort ►på Vurderingsportalen◄.

Tilbageregning af vurderinger efter EVL § 87 a, stk. 2, 1. pkt., foretages efter prisindeks for ejendomssalg, der udarbejdes efter reglerne i § 44, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, og §§ 45-48. Der henvises til afsnit H.A.13, hvor EVL § 87 a er nærmere omtalt.