Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af plangrundlagets betydning for ansættelsen af grundværdien.

Dette afsnit indeholder:

  • Plangrundlaget (H.A.5.1.2.1)
  • Byggeretsservitutter (H.A.5.1.2.2)
  • Ansættelse af grundværdi på grundlag af den mulige anvendelse og udnyttelse (H.A.5.1.2.3)
  • Ansættelse af grundværdi på grundlag af plangrundlag med generelle anvendelsesbestemmelser (H.A.5.1.2.4)
  • Ansættelse af grundværdi for tofamiliehuse (H.A.5.1.2.5)
  • Ansættelse af grundværdi på grundlag af den gennemsnitligt mulige udnyttelse (flydende plangrundlag) (H.A.5.1.2.6)
  • Ansættelse af grundværdi på grundlag af den lovlige, faktiske anvendelse og udnyttelse (H.A.5.1.2.7)
  • Overgangsregel ved vurderingen pr. 1. januar 2020 for ejerboliger, der efter plangrundlaget kan anvendes til erhverv (H.A.5.1.2.8).