Indhold

Dette afsnit omhandler definition af grundværdi og reglerne for hvordan forskrifter udstedt i medfør af planlovgivningen eller anden offentlig regulering mv. indgår ved ansættelsen af grundværdien.

Dette afsnit indeholder:

  • Definition af grundværdien (H.A.5.1.1)
  • Forskrifter udstedt i medfør af planlovgivningen eller anden offentlig regulering (H.A.5.1.2)
  • Ansættelse af grundværdi, hvor Plandataregisteret Plandata.dk ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger (H.A.5.1.3).