Indhold

I dette afsnit beskrives vurderingsnormen for ansættelse af ejendomsværdi og grundværdi.

I afsnittet beskrives desuden den nedre grænse for manuel tildeling af tillæg og/eller nedslag til ejendomsværdien og grundværdien.

Endvidere indeholder afsnittet en beskrivelse af, hvordan værdipåvirkende servitutter indgår i forbindelse med ansættelse af ejendomsværdi og grundværdi.

Afsnittet indeholder:

  • Vurderingsnormen (H.A.3.2.1)
  • Selvstændige ansættelser for ejendomsværdi og grundværdi (H.A.3.2.2)
  • Nedre grænse på 5 pct. for manuelle tillæg og/eller nedslag (H.A.3.2.3)
  • Værdipåvirkende servitutter (H.A.3.2.4).