Indhold

►Dette afsnit omhandler kategorisering af skovejendomme.

Afsnittet indeholder:

  • Regelgrundlag for kategorien skovejendomme (H.A.2.2.4.1)
  • Kriterier for kategorisering som skovejendom (H.A.2.2.4.2).

Regel

Reglerne om kategorisering af skoveejendomme står i EVL kapitel 1, § 3, stk. 1, nr. 3, og stk. 2.◄