Indhold

Dette afsnit omhandler kategorisering af landbrugsejendomme.

Afsnittet indeholder:

  • Regelgrundlag for kategorien landbrugsejendomme (H.A.2.2.3.1)
  • Kriterier for kategoriseringen som landbrugsejendom (H.A.2.2.3.2).

Regel

Reglerne om kategorisering af landbrugsejendomme står i EVL kapitel 1, § 3, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2.