Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
15 jun 2020 11:59
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2020.265.BR: Driftsfremmede udgifter – fradrag – afskrivning for tab ved afståelse - repræsentationsudgifter
Journal-nr. for byretten
BS-17843/2019-KBH, BS-17887/2019-KBH og BS-18044/2019-KBH

Østre Landsret
Landsretsdato
20 okt 2021 11:39
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2021.606.ØLR: Driftsfremmede udgifter –fradrag for driftsomkostninger –reklame –afskrivning for tab ved afståelse -forventningsprincippet
Journal-nr. for landsretten
BS-26935/2020-OLR, BS-26926/2020-OLR, BS-26930/2020-OLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen