Dato for offentliggørelse
30 Sep 2021 14:54
Serienummer
S nr. 253
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af provisioner mv. fra investeringsinstitutter, der videregives til kunder.

Indberetningspligten følger af reglerne i skatteindberetningsloven § 15 a (lov nr. 1754 af 30. august 2021 med senere ændringer) samt § 32 i bekendtgørelse om skatteindberetning (bekg. nr. 888 af 15. juni 2020).

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning årsultimo 2021, version 1.0

ISBN-nummer
978-87-417-0697-9
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen