Placering af byretten
Retten i Aarhus
Byretsdato
08 Feb 2023 15:49
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2024.146.BR: Forening som skattesubjekt – foreningskonto – indsætninger – tilståelse
Journal-nr. for byretten
BS-20981/2020-ARH

Vestre Landsret
Landsretsdato
06 Mar 2024 13:24
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2024.281.VLR: Forening som skattesubjekt – foreningskonto – indsætninger – tilståelse
Journal-nr. for landsretten
BS-12604/2023-VLR Kun B ankede.
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen