Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
27 Apr 2020 15:43
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2020.264.BR: Maskeret udlodning – sagsbehandlingsfejl – præjudiciel forelæggelse
Journal-nr. for byretten
BS-1852/2016

Østre Landsret
Landsretsdato
12 Nov 2021 15:43
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2021.714.ØLR: Maskeret udlodning –indhentelse af sagkyndig erklæring
Journal-nr. for landsretten
BS-20864/2020
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen