Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
01 maj 2020 08:13
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2021.616.BR: Kunstnervirksomhed – erhvervsmæssig virksomhed – professorstilling – virksomhed som forudsætning for ansættelse
Journal-nr. for byretten
BS-18059/2020

Østre Landsret
Landsretsdato
23 nov 2021 13:21
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2022.612.ØLR: Kunstnervirksomhed var ikke erhvervsmæssig i skattemæssig henseende
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen