Placering af byretten
Retten i Svendborg
Byretsdato
26 feb 2021 09:11
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2021.163.BR: Skønsmæssig forhøjelse - løn
Journal-nr. for byretten
BS-14666/2020

Østre Landsret
Landsretsdato
11 mar 2022 08:43
Landsretsstatus
Sagen er hævet
Journal-nr. for landsretten
BS-10353/2021-OLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen