SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2020.64.LSR: Kursgevinst på gæld i fremmed valuta i kommanditselskab
Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
26 apr 2020 09:03
Byretsstatus
Henvist til ØLR

Østre Landsret
Landsretsdato
08 okt 2021 13:59
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2021.586.ØLR: Kursgevinst – resthæftelse – Den juridiske vejledning – praksis – lighedsgrundsætning
Journal-nr. for landsretten
BS-22622/2020

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2023.146.HR: Kursgevinst – resthæftelse – Den juridiske vejledning – praksis
Journal-nr. for højesteret
BS-41984/20121-HJR
Højesteretsdato
08 mar 2023 10:56
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen