Placering af byretten
Retten på Frederiksberg
Byretsdato
31 Mar 2020 10:13
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2020.200.BR: Ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse af skatteyders skattepligtige indkomst
Journal-nr. for byretten
BS-15249/2020

Østre Landsret
Landsretsdato
20 Jan 2021 10:13
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2021.150.ØLR: Ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse af skatteyders skattepligtige indkomst
Journal-nr. for landsretten
BS-15249/2020
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen