Placering af byretten
Retten i Glostrup
Byretsdato
12 mar 2020 14:17
Byretsstatus
Henvist til ØLR

Østre Landsret
Landsretsdato
30 maj 2022 18:44
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2022.394.ØLR: Løn i opsigelsesperiode - fratrædelsesgodtgørelse - lempelse - ligningslovens § 33 A - dobbeltbeskatningsoverenskomst
Journal-nr. for landsretten
BS-49382/2020-OLR

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2023.339.HR: Løn i opsigelsesperiode - fratrædelsesgodtgørelse - lempelse - ligningslovens § 33 A - dobbeltbeskatningsoverenskomst
Højesteretsdato
11 maj 2023 14:25
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen