Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
03 jan 2020 10:12
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2020.124.BR: Fuld skattepligt – fri bolig – fri sommerbolig – fri bil – hovedaktionær - lejefiksering
Journal-nr. for byretten
BS-1821/2016-KBH

Østre Landsret
Landsretsdato
19 jan 2023 00:14
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2023.53.ØLR: Fuld skattepligt – fri sommerbolig
Journal-nr. for landsretten
BS-2150/2020-OLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen