Placering af byretten
Retten i Sønderborg
Byretsdato
30 dec 2019 11:14
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2020.107.BR: Betingelser for fradrag og for momsfradrag – Erhvervsmæssig virksomhed – Selvstændig økonomisk virksomhed

Vestre Landsret
Landsretsdato
31 mar 2022 17:30
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2022.201.VLR: Erhvervsmæssig virksomhed – betingelser for fradrag for underskud af virksomhed og fradrag for købsmoms
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen