Placering af byretten
Retten i Helsingør
Byretsdato
19 Feb 2020 13:40
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2020.123.BR: Skattepligtige gaver eller skattefrie lån
Journal-nr. for byretten
BS-10611/2017

Østre Landsret
Landsretsdato
19 Mar 2021 13:40
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2021.173.ØLR: Skattepligtige gaver eller skattefrie lån
Journal-nr. for landsretten
BS-10192/2020-OLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen