Placering af byretten
Retten i Glostrup
Byretsdato
02 Mar 2020 13:25
Byretsstatus
Henvist til ØLR
Journal-nr. for byretten
BS-1006/2020

Vestre Landsret
Landsretsdato
08 Jul 2022 18:38
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2022.448.ØLR: Registreringsafgiftslovens §§ 7 b og 7 c – afgiftsgodtgørelse ved udførsel af brugte motorkøretøjer
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen