Placering af byretten
Retten i Glostrup
Byretsdato
10 jan 2020 12:21
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2020.104.BR: Manglende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag – nettoløn - kildeskattelovens § 68
Journal-nr. for byretten
BS-32916/2018

Østre Landsret
Landsretsdato
07 feb 2020 12:21
Landsretsstatus
Igangværende
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen