Placering af byretten
Retten i Helsingør
Byretsdato
17 May 2022 09:38
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2022.341.BR: Forsøgs- og forskningsudgifter – erhvervsmæssig virksomhed
Journal-nr. for byretten
BS-3520/2020

Østre Landsret
Landsretsdato
28 Jun 2022 22:29
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2023.382.ØLR: Ikke fradrag for produktudviklingsomkostninger efter ligningslovens § 8 B
Journal-nr. for landsretten
BS-20592/2022-OLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen