Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
27 Jul 2021 09:26
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2021.440.BR: Skønsmæssig ansættelse – momstilsvar – chokolade- og sukkerafgift
Journal-nr. for byretten
BS-59549/2019

Østre Landsret
Landsretsdato
24 Aug 2021 09:14
Landsretsstatus
Igangværende
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen