Dato for udgivelse
31 Jan 2020 11:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Nov 2019 10:57
SKM-nummer
SKM2020.45.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
17-0987347
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Spil, sportsbetting, skattepligtige, skattefrihed, gevinster, onlinespil, EU, EØS, spilindtægter, lønmodtager
Resumé

Landsskatteretten fandt, at skattepligtige gevinster opnået ved spil på sport vedrører samme indtægtsgivende aktivitet, og dermed den samme indkomstkilde. Landsskatteretten fandt ikke, at der var hjemmel til en skærpet kildeartsbegrænsning, hvorfor det skattepligtige nettoresultat ved spil ikke skulle opgøres særskilt for hver udbyder.

Reference(r)

Pkt. B 3.1.1. og B 3.1.1.1. i cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 om personskatteloven
Statsskattelovens § 4, litra f
Skattekontrollovens § 1
Spilleafgiftslovens § 1, stk. 3, § 6, stk. 1
Spillelovens § 11, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-1, afsnit C.A.6.4

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2009
Yderligere skattepligtig indkomst (Priorityclear Ltd)

36.000 kr.

0 kr.

0 kr.

Indkomståret 2010
Yderligere skattepligtig indkomst (Priorityclear Ltd.)

72.000 kr.

0 kr.

0 kr.

Yderligere skattepligtig indkomst (Centrebet UK Ltd.)

144.000 kr.

0 kr.

0 kr.

Yderligere skattepligtig indkomst (Envoy Services Ltd.)

180.000 kr.

0 kr.

Beløbsmæssig opgørelse henvises til Skattestyrelsen

Indkomståret 2011
Yderligere skattepligtig indkomst (Centrebet UK Ltd.)

233.880 kr.

0 kr.

0 kr.

Yderligere skattepligtig indkomst (Envoy Services Ltd.)

147.786 kr.

0 kr.

Beløbsmæssig opgørelse henvises til Skattestyrelsen

Faktiske oplysninger
Klagerens forhold (2009)
Af klagerens skatteoplysninger for indkomståret 2009 fremgår, at klageren har fået indberettet indkomst som følger:

Indberetter

Periode

Indberettet A-indkomst

H1 ApS

1. december 2009 - 31. december 2009

186.920 kr.

Af oplysninger fra virk.dk fremgår, at H1 ApS’ registrerede formål var […]. Endvidere fremgår, at klageren fra den 27. maj 2009, frem til selskabet blev opløst, den 23. oktober 2013, indgik i selskabets direktion.

Klagerens forhold (2010)
Af klagerens skatteoplysninger for indkomståret 2010 fremgår, at klageren har fået indberettet indkomst som følger:

Indberetter

Periode

Indberettet A-indkomst

SU-Styrelsen

1. marts 2010 - 31. december 2010

102.896 kr.

H1 ApS

1. december 2010 - 31. december 2010

108.000 kr.

Klageren har i indkomståret 2010 modtaget overførsler fra Envoy Services Ltd. til sin private konto F1-Bank, […] som følger:

Dato

Posteringstekst

Beløb

1. juli 2010

"JUN 10 - Medd.nr. 1"

36.000 kr.

5. oktober 2010

" SEPT 10 -  Medd.nr. 2"

36.000 kr.

5. november 2010

"INV. OCT 10 - Medd.nr. 2:"

36.000 kr.

2. december 2010

"INV. NOV 2010 - Medd.nr. 1"

36.000 kr.

144.000 kr.

Klageren har i indkomståret 2010 modtaget overførsler fra Priorityclear Ltd. til sin private konto F1-Bank, […] som følger:

Dato

Posteringstekst

Beløb

7. januar 2010

"Overførsel - Medd.nr. 1"

36.000 kr.

1. marts 2010

"Overførsel - Medd.nr. 3"

36.000 kr.

7. april 2010

"Overførsel Medd.nr. 1"

36.000 kr.

108.000 kr.

Klageren har i indkomståret 2010 modtaget overførsler fra Centrebet UK Ltd. til sin private konto F1-Bank, […] som følger:

Dato

Posteringstekst

Beløb

7. maj 2010

"Ifølge særskilt meddelelse"

36.000 kr.

3. juni 2010

"Ifølge særskilt meddelelse"

36.000 kr.

30. juli 2010

"Ifølge særskilt meddelelse"

36.000 kr.

30. august 2010

"Ifølge særskilt meddelelse"

36.000 kr.

144.000 kr.

Klageren har fremsendt udskrifter fra "e-Wallet"-tjenesten Skrill.com (Tidligere "Moneybookers") for 2010.

Af udskrifterne fremgår, at klageren har haft udbetalinger og indsætninger vedrørende skattepligtige spil gennem Expekt, Nordic Gaming Ltd., Cube Limited, Pinbet Malta Limited, Power Leisure Bookmakers Limited og Pokerstars. 

Modtagne gevinster fra disse kilder udgjorde i alt 94.178 kr. i indkomståret 2010. Klageren havde hertil udgifter til indskud på 241.314 kr.

Klagerens forhold (2011)
Af klagerens skatteoplysninger for indkomståret 2011 fremgår, at klageren har fået indberettet indkomst som følger:

Indberetter

Periode

Indberettet A-indkomst

SU-styrelsen

1. januar 2011 - 31. august 2011

87.776 kr.

H2

1. august 2011 - 31. december 2011

95.012 kr.

Klageren har i indkomståret 2011 modtaget overførsler fra Envoy Services Ltd. til sin private konto F1-Bank, […] som følger:

Dato

Posteringstekst

Beløb

7. januar 2011

"[…] -   Medd.nr. 1"

1.796 kr.

14. januar 2011

"[…] - Medd.nr. 5"

1.990 kr.

4. marts 2011

"INV. FEB 11 - Medd.nr. 2"

36.000 kr.

7. juni 2011

"INV.    MAY   11 - Medd.nr. 1"

36.000 kr.

7. september 2011

"INV. AUGUST 11 - Medd.nr. 1"

36.000 kr.

3. oktober 2011

"INV. SEPT 11 - Medd.nr. 3"

36.000 kr.

147.786 kr.

Klageren har i indkomståret 2011 modtaget overførsler fra Centrebet UK Ltd. til sin private konto F1-Bank, […] som følger:

28. januar 2011

"Ifølge særskilt meddelelse"

36.000 kr.

1. april 2011

"[…]"

35.960 kr.

4. maj 2011

"Ifølge særskilt meddelelse"

36.000 kr.

4. juli 2011

"Ifølge særskilt meddelelse"

36.000 kr.

4. august 2011

"[…]"

35.960 kr.

9. november 2011

"[…]"

53.960 kr.

233.880 kr.

Klageren har fremsendt udskrifter fra "e-Wallet"-tjenesten Skrill.com for 2011.

Af udskrifterne fremgår, at klageren har haft udbetaling og indsætninger vedrørende skattepligtige spil gennem Expekt, Betfair og Nordic Gaming Ltd. Modtagne gevinster fra disse kilder udgjorde i alt 10.520 kr. i indkomståret 2011. Klageren havde hertil udgifter til indskud på 49.411 kr.

Indbetalernes forhold (Centrebet UK Ltd., Priorityclear Ltd. og Envoy Services Ltd.)
Ved opslag på archive.org, der viser indholdet af websiden centrebet.com, som siden så ud den 17. februar 2011, fremgår følgende under afsnittet "About us":

“Centrebet offers sports and horse racing markets through its licensed Australian sports-bookmaker, Centrebet Pty Ltd (www.centrebet.com), and the United Kingdom bookmaker, Centrebet UK Limited (www.centrebet.co.uk). (…)

Centrebet UK Limited holds a Remote General Betting Licence issued pursuant to the Gambling Act 2005. (…)

Under afsnittet "Withdrawing funds" fremgår:

" Centrebet offers you the most convenient withdrawal options and our dedicated customer accounts team works swiftly to ensure your funds reach you in shortest time possible.

Withdrawal Options Table:

Withdrawal Method

*Withdrawal processed

Bank Transfer

Within 1-5 business days depending on your country

Credit And Debit Card

Within 1-5 business days depending on your country

Moneybookers

Within 1-5 business days depending on your country

Neteller

Within 1-5 business days depending on your country

Paypal

Within 1-5 business days depending on your country

(…)

You have the option to withdraw part or all of your funds from your betting account at anytime by simply logging into your Centrebet account and requesting a withdrawal 24/7.

Payments can only be made in favour of the Centrebet account holder (i.e. you) and for AML & CTF compliance reasons we will first and foremost pay back to the original source from which your preceding deposits came.

Centrebet reserves the right to request copies of identification and copies of credit/debit card/s prior to settlement. Clients will be notified of any deviations from this policy to the best of Centrebet's ability."

Af pressemeddelelse, offentliggjort på reuters.com, den 26. maj 2011 fremgår, at Sportingbet den samme dato offentliggjorde købet af Centrebet UK Ltd.

Af dokument benævnt "transfer deed" vedrørende overdragelsen af Sportingbet til William Hill Plc fremgår, at Priorityclear Ltd. i 2013 var et datterselskab ("direct subsidiary") af Centrebet UK Ltd.

Af WorldPays årsregnskab for 2014 fremgik, at Envoy Services (senere "Worldpay AP Limited") blev opkøbt af WorldPay i 2011. Envoy Services Ltd. som forretningsområde havde "Provision of alternative card payment clearing".

SKATs afgørelse
SKAT har truffet afgørelse om forhøjelse af klagerens skattepligtige personlige indkomst med 36.000 kr. for indkomståret 2009, med 396.000 kr. for indkomståret 2010 og med 381.666 kr. for indkomståret 2011.

Derudover har SKAT truffet afgørelse om forhøjelse af klagerens skattepligtige kapitalindkomst med 40.000 kr. for indkomståret 2011.

SKAT har begrundet afgørelsen som følger:

"Efter gennemgang af foreliggende kontoudskrifter fra F1-Bank er det konstateret, at du har modtaget nedenstående indbetalinger fra Priorytyclear LTD, Envoy Services LTD og Centrebet UK LTD for indkomstårene 2009, 2010 og 2011:

Dato:

Tekst:

Beløb:

Bemærkning:

07-01-2010

Priorityclear Limited Dorset House

36.000,00

dec-09

Dato:

Tekst:

Beløb:

Bemærkning:

01-03-2010

Priorityclear Limited Dorset House

36.000,00

feb-10

07-04-2010

Priorityclear Limited Dorset House

36.000,00

mar-10

07-05-2010

Ifølge særskilt meddelelse

36.000,00

03-06-2010

Ifølge særskilt meddelelse

36.000,00

01-07-2010

Envoy Services LTD

36.000,00

jun-10

30-07-2010

Ifølge særskilt meddelelse

36.000,00

30-08-2010

Ifølge særskilt meddelelse

36.000,00

05-10-2010

Envoy Services LTD

36.000,00

sep-10

05-11-2010

Envoy Services LTD

36.000,00

oct-10

02-12-2010

Envoy Services LTD

36.000,00

nov-10

07-01-2011

Envoy Services LTD

36.000,00

dec-10

I alt

396.000,00

Dato:

Tekst:

Beløb:

Bemærkning:

07-01-2011

Envoy Services LTD

1.796,00

14-01-2011

Envoy Services LTD

1.990,00

28-01-2011

Ifølge særskilt meddelelse

36.000,00

04-03-2011

Envoy Services LTD

36.000,00

Inv. Feb 11

01-04-2011

[…],

35.960,00

Centrebet UK LTD, 36.000 kr.

04-05-2011

Ifølge særskilt meddelelse

36.000,00

07-06-2011

Envoy Services LTD

36.000,00

inv. May 11

04-07-2011

Ifølge særskilt meddelelse

36.000,00

04-08-2011

[…]

35.960,00

Centrebet UK LTD, 36.000 kr., jul 11

07-09-2011

Envoy Services LTD

36.000,00

Inv. August 11

03-10-2011

Envoy Services LTD

36.000,00

Inv. Sept 11

09-11-2001

[…]

53.960,00

Centrebet UK LTD, 54.000 kr.

I alt

381.666,00

Du har ikke selvangivet indtægter fra Priorytyclear LTD, Envoy Services LTD og Centrebet UK LTD.

SKAT er af den opfattelse, at indtægterne anses for værende skattepligtig løn jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra c, og skal beskattes som personlig indkomst jf. personskattelovens § 3.

1.1. SKATs afgørelse
SKAT har gennemgået dine bemærkninger og de foreliggende oplysninger, og SKAT er fortsat af den opfattelse, at ovenstående beløb under pkt. 2.3 er skattepligtige, som begrundes med nedenstående:

  • Det fremgår ikke af foreliggende oplysninger, at der er tale om gevinster ved spil.
  • Du har ikke indsendt dokumentation for, at der er tale om gevinster ved spil.
  • Af indbetalingerne fremgår det, at der er tale om indbetalinger for en pågældende måned.
  • Der indbetales et fast beløb hver måned.

SKAT fastholder ovenstående ændringer under pkt. 2.3.

Den personlige indkomst forhøjes således:

Indkomståret 2009 36.000 kr.
Indkomståret 2010 396.000 kr.
Indkomståret 2011 381.666 kr.

1.2. SKATs bemærkninger og begrundelse
Efter gennemgang af foreliggende kontoudskrifter har du spillet på følgende skattepligtige sider:

Expert.com
Ekspert.com har licens hos Kahnawake, Canada via Expekt.com LTD. Kahnawake er et selvstændigt territorium beliggende i Canada. Kahnawake er ikke hjemmehørende i et EU/EØS-land. Gevinster er skattepligtige.

Nordic Gaming
Nordic Gaming har licens hos Isle of Man via Betpoint Ltd. Betpoint er hjemmehørende i Isle of Man. Isle of Man er ikke hjemmehørende i et EU/EØS-land. Gevinster er skattepligtige.

Pokerstars.com
Pokerstars.com har licens hos Kahnawake via Pokerstars.com. Pokerstars.com er hjemmehørende i Isle of Man. Isle of Man er ikke hjemmehørende i et EU/EØS-land. Gevinster er skattepligtige indtil 1. januar 2012.

Moneybookers.com
Moneybookers.com er e-betalingsplatform.

Ind- og udbetalinger herfra anses for at vedrøre skattepligtige gevinster fra spil.

Indkomst ved onlinespil skal opgøres efter et nettoindkomstprincip som årets nettoindkomst jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra f. Der kan derimod gives fradrag for udgifter som knytter sig til indkomsterhvervelsen fra det skattepligtige spillested.
Et eventuelt tab er ikke fradragsberettiget jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a og SKM2009.699.LSR, da onlinespil ikke kan anses for erhvervsmæssig virksomhed.
Eventuelt tab i årets løb ved spil kan ikke fremføres til modregning i fremtidig års overskud.

SKAT har herefter gennemgang af foreliggende kontoudskrifter opgjort nettoindkomsten for online-spil således:

Indkomståret 2010:

Udbyder:

Indtægter:

Udgifter:

Nettoindkomst:

Expekt.com

4.000

2.563

1.438

Moneybookers.com

206.000

149.495

56.505

Nordic Gaming Ltd

0

30.281

-30.281

Pokerstars.com

0

1.350

-1.350

Nettoresultat

26.312

Indkomståret 2011:

Udbyder:

Indtægter:

Udgifter:

Nettoindkomst:

Expekt.com

0

6.099

-6.099

Moneybookers.com

10.050

25.520

-15.470

Nordic Gaming Ltd

0

17.792

-17.792

Pokerstars.com

0

0

0

Nettoresultat

-39.360

Nettogevinsten for indkomståret 2010 er skattepligtig jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra f og beskattes som personlig indkomst jf. personskattelovens § 3.

Tabet for indkomståret 2011 er ikke fradragsberettiget jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

1.3. SKATs afgørelse
SKAT har gennemgået det indsendte materiale vedr. resultat af spil, hvilket har resulteret i følgende bemærkninger:

  • SKAT er enig med dig, at der mangler at blive fratrukket en udgift under Moneybooker.com på 3.000 kr. hævet den 4. august 2010, og en udgift under Nordic Gaming på 1.533,75 kr. hævet den 30. november 2010.

Udgiften til Nordic Gaming er indarbejdet i nedenstående opgørelse over spil.

  • SKAT har konstateret, at opgørelsen vedr. Moneybooker.com ikke skal indgå i resultat af spil, idet der er tale om ind- og udbetalinger på en konto, hvorpå der spilles på forskellige skattefrie spillesteder. Eks. Betfair og Nordic Odds Ltd.

Se nedenstående opgørelse over spil på Moneybookers.com.

  • Nettoresultatet vedr. Moneybookers.com fjernes fra opgørelsen nettoresultat ved spil.
  • SKAT har indregnet indtægterne fra Glue Finance, der vedrører gevinster fra Nordic Gaming, i opgørelsen over spil. Se nedenfor.
  • SKAT har konstateret, at indtægterne fra Earthport PLC stammer fra en konto hos Unibet, hvor der spilles. Indtægterne stammer fra udbetalinger fra kontoen hos Unibet.

Se nedenstående opgørelse over spil på konto hos Unibet.

Opgørelse over spil hos Moneybookers.com:

Udbyder:

Indtægter:

Udgifter:

Nettoindkomst:

Bemærkning:

Betfair

51.264

48.665

2.598

Skattefri

Cube Limited

90.178

95.143

-4.965

Skattepligtigt

Firstclear Ltd / Unibet

16.590

12.420

4.170

Skattefri

Headlong Limited /Sportingbet

1.500

1.950

-450

Skattefri

Nordic Odds Ltd

25.104

4.100

21.004

Skattefri

Pinbet Malta Limited

0

101.800

-101.800

Skattepligtigt

Power L. Bookmakers Limited

0

2.283

-2.283

Skattepligtigt

Xperten Ltd

0

6.360

-6.360

Skattepligtigt

-88.086

Opgørelse over spil på konto hos Unibet:

Udbyder:

Indtægter:

Udgifter:

Nettoindkomst:

Bemærkning:

Earthport / Unibet

68.880

63.039

5.841

Skattefri

Efter gennemgang af ovenstående oplysninger har SKAT opgjort nettoindkomsten ved spil for 2010 således:

Udbyder:

Indtægter:

Udgifter:

Nettoindkomst:

Expekt.com

4.000

2.563

1.438

Nordic Gaming Ltd

0

31.815

-31.815

Pokerstars.com

0

1.350

-1.350

Cube Limited

90.178

95.143

-4.965

Pinbet Malta Limited

0

101.800

-101.800

Power L. Bookmakers Limited

0

2.283

-2.283

Xperten Ltd

0

6.360

-6.360

Glue Finance (Nordic Gaming via Betpoint Ltd og Betton)

20.110

Nettoresultat

-127.025

Efter en fornyet gennemgang har SKAT opgjort et tab ved spil for indkomståret 2010 på i alt 127.025 kr.

Tabet for indkomståret 2010 er ikke fradragsberettiget jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Der er ikke modtaget indsigelser til det opgjorte tab for indkomståret 2011.

1.4. SKATs bemærkninger og begrundelse
Gennemgangen af disse indtægter og resulteret i følgende:

A) Indtægter fra H3:
Indtægten fra H3 ses ikke selvangivet for indkomstårene 2010 og 2011.

SKAT er den opfattelse, at indtægter fra H3 anses for værende skattepligtige honorar, der er modtaget for udført arbejde i H3.
Honoraret udgør henholdsvis 16.125 kr. og 9.700 kr. for indkomstårene 2010 og 2011 og er skattepligtigt jf. statsskattelovens § 4.

B) Indtægter fra Glue Finance AB:
Indtægten fra Glue Finance AB ses ikke selvangivet for indkomståret 2010.

SKAT er af den opfattelse, at det ikke er dokumenteret, at disse indtægter stammer fra beskattede midler, hvorfor SKAT betragter disse indtægter på i alt 20.110 kr. for udeholdte indtægter, der er skattepligtig jf. statsskattelovens § 4.

Der henvises i øvrigt til SKM2008.209.HR. "

Skatteankestyrelsen har den 8. august 2019 anmodet Skattestyrelsen om at udspecificere, hvorvidt overførslerne benævnt "Ifølge særskilt aftale" vedrører overførsler fra Centrebet UK Ltd., Priorityclear Ltd. eller Envoy Services Ltd.

Skattestyrelsen har hertil svaret, at det er lagt til grund ved den påklagede afgørelse, at overførslerne stammer fra en af de tre virksomheder, og at Skattestyrelsen ikke er i besiddelse af materiale der kan belyse spørgsmålet yderligere.

Klagerens opfattelse
Klagerens har nedlagt påstand om, at overførsler fra Centrebet UK Ltd., Priorityclear Ltd. og Envoy Services Ltd. skal anses for skattefri spilindtægter, og at forhøjelserne for overførslerne nedsættes til 0 kr.

Klageren har til støtte herfor anført:

"Jeg vil gerne klage over afgørelsen af journal nr: […] med sags id: […] .

Det drejer sig specifikt om punkt 1. Indtægter fra priorityclear LTD, Envoy services LTD og centrebet UK LTD.
Indbetalingerne drejer sig udelukkende om gevinster ved spil (odds på kampe) hos bookmaking selskabet centrebet.com
Jeg klager fordi pengene er vundet hos dem og i et EU land . Dermed skal jeg ikke betale skat. Centrebet blev opkøbt i 2012 og har derfor ikke ikke noget arkiv med detaljer. Yderligere er det ikke muligt at gå mere end 5 år tilbage. Jeg stiller mig uforstående overfor at jeg skal betale skat af indt ægter i forbindelse med spil.
Yderligere er sagen også mere end 5 år gammel hvilket betyder at den ligger udover det antal år man kan se tilbage.
Der står i sagen at der af indbetalingerne fremgår at der er tale om indbetalinger for en pågældende måned samt at der indbetales et fast beløb hver måned.
Jeg er aldeles uforstående overfor at det skulle tal imod min sag. Vil det sige hvis jeg handlede i ond tro, at så kunne jeg bede om forskellige beløb ift. til udbetalingerne. At der er tale om de samme i beløb i flere af månederne er intet argument for at de ikke er vundet i spil. Jeg levede af at spille og havde brug for den månedlige indbetaling til at dække faste omkostninger og ikke mindst de tab jeg led hos andre bookmakere, som det også ses i den øvrige del af sagen.

Hvad havde scenariet været hvis udbetalingerne eksempelvis havde været 30000, 36000 og 42000? Havde der så stadig været grund til bemærkninger? "

Klageren den 6. august 2019 fremsendt supplerende bemærkninger som følger:

"Som du skriver i brevet den 22 juli er overførslerne fra Priority clear er/var de et datter selskab af Centrebet. Af gode grunde ved jeg ikke hvad de har af samarbejde. Men jeg tænker det er dem der har stået for den finansielle del i Centrebet.

Ligeledes hvis jeg hæver penge ved Danske Spil. Ved jeg som udgangspunkt heller ikke hvem der står for denne transaktion. Nu ved jeg at de i hvert fald tidligere har haft samarbejde med F2-Bank, da jeg flere gange er sendt derhen ved større gevinster.
På den måde har alle spilleselskaber jo en bankforbindelse, og jeg tænker Priority Clear har stået for den del.

Jeg kan se i de tidligere dokumenter at mine gevinster derfra skiftede fra at blive overført fra Priority Clear i april 2010 hvor de efterfølgende kom fra Envoy. Min tanke er at de må have skiftet bankforbindelse i en eller anden form. Ihvertfald er udbetalingerne alle fra Centrebet.com.
Ved spilleselskaber som Nordicbet m.fl er det også deres bankforbindelser der fremgår og ikke nødvendigvis selskabets navn.

Jeg forstår ikke helt hvorfor at de samme beløb på 36.000 skal ligge til grund for at det skulle være løn. Jeg har i mange år levet af at spille. Og har eksempelvis oddset kvitteringer liggende for en del millioner. Derfor var det nødvendigt med et fast beløb som var det jeg skulle bruge til mit privatbudget til dels at dække tab andre steder, betale 10.000 på en grund om måneden i afdrag samt almindelig privatøkonomi.

November 11 blev jeg limiteret af Centrebet i øvrigt som mange andre selskaber således at jeg ikke for alvor kunne spiller der mere, og måtte hæve mit resterende beløb på kontoen på 53.960. "

Klageren har den 7. oktober 2019 fremsendt bemærkninger til sagsfremstilling og forslag til afgørelse som følger:

"Jeg ønsker et retsmøde med landsskatteretten hvis det er muligt. Og vil i den forbindelse gerne høre om der er omkostninger hertil, og i så fald hvad de er.

Jeg er ked af og ikke enig i afgørelsen omhandlende:

Yderligere skattepligtig indkomst (Envoy Services) fra 2010 og 2011. Som jeg tidligere har skrevet er udbetalt fra Centrebet akkurat som dem fra Centrebet UK ltd og Priority Clear. Centrebet havde afdelinger i både London og Sydney, og måske kan overførsler have foregået fra begge steder. Overførslerne stopper fra Priority Clear i april 2011, måske har de skiftet kunde til Envoy Services.

Jeg har forsøgt at undersøge dette, og har i den forbindelse kontaktet World Pay der i 2011 købte Envoy Services i London. Da jeg fik kontakt med dem, fik jeg beskeden, at de ikke kunne oplyse noget. Jeg prøvede igen for at få kontakt til en anden, som sagde jeg skulle kontakte Centrebet.

Jeg fik telefonisk kontakt med Easybet der har opkøbt Centrebet i 2014, jeg fik en mail jeg kunne henvende mig på. Det har jeg gjort tre gange uden at få svar på tilbage!

Jeg ligeledes kontaktet F1-Bank i […] for at høre om de kunne opspore hvor overførslerne kom fra. Hun kunne ikke se nogle meddelelser eller notifikationer bag overførslerne. Hun kunne dog se de var overført fra F2-Bank. Da jeg kontaktede F2-Bank kunne de ikke finde frem til dem. Det var ikke muligt i systemet.

Jeg kan endnu engang sige at jeg levede af at spille ved siden af min SU. Jeg har tidligere i denne sag sendt odds kvitteringer og gevinstbilag til skat i […] for perioden 2010-2012 for i omegnen af 6 millioner, som bekræfter mit virke i spillebranchen.

I 2010 og 2011 var der ikke så mange bookmakere som nu, og dem der var brugte jeg også som det ses i sagen. Ingen af disse brugte ikke Envoy Services, hvilket taler for at Centrebet er afsender og har brugt Envoy Services. Både Centrebet og Envoy Services havde base og afdelinger i London på daværende tidspunkt.

Derfor skal jeg ikke beskattes af overførslerne fra Envoy da dermed er i samme kategori som overførslerne fra Centrebet UK ltd og Priority Clear, hvor der ifølge reglerne ikke skal svares skat af gevinster. "

Landsskatterettens afgørelse
Afgrænsningen af hvem, der anses for lønmodtagere sker efter praksis med udgangspunkt i kriterierne i pkt. B 3.1.1. i cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 om personskatteloven, jf. TfS 1996, 449.

Af pkt. B 3.1.1. i cirkulære om personskatteloven fremgår, at som lønmodtager anses den, der modtager vederlag for personligt arbejde i et tjenesteforhold.

Af pkt. B 3.1.1.1 i cirkulæret om personskatteloven fremgår:

"Ved vurdering af, om der er tale om tjenesteforhold, kan der lægges vægt på, hvorvidt

a) hvervgiveren har en almindelig adgang til at fastsætte generelle eller konkrete instrukser for arbejdets udførelse, herunder tilsyn og kontrol,

b) indkomstmodtageren udelukkende eller i overvejende grad har samme hvervgiver,

c) der mellem hvervgiveren og indkomstmodtageren er indgået aftale om løbende arbejdsydelse,

d) indkomstmodtageren har arbejdstid fastsat af hvervgiveren,

e) indkomstmodtageren har ret til opsigelsesvarsel,

f) vederlaget er beregnet, som det er almindeligt i tjenesteforhold (timeløn, ugeløn, månedsløn, provision, akkord m.v.),

g) vederlaget udbetales periodisk,

h) hvervgiveren afholder udgifterne i forbindelse med udførelsen af arbejdet,

i) vederlaget i overvejende grad er nettoindkomst for indkomstmodtageren,

j) indkomstmodtageren anses for lønmodtager ved praktisering af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring, funktionærloven, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om arbejdsmiljø. "

Det er ved den påklagede afgørelse lagt til grund, at de af klageren modtagne overførsler fra Centrebet UK Ltd., Priorityclear Ltd. og Envoy Services Ltd. vedrører udbetalinger af løn.

Ved kvalificeringen af overførslerne som løn har SKAT lagt vægt på, at der er tale om månedlige udbetalinger, og at udbetalingerne er sket med faste beløb.

Klageren har til sagen anført, at overførslerne vedrører udbetalinger af gevinster ved sportsvæddemål udbudt af bookmakere med licens i EU/EØS-lande. Klageren har oplyst, at han i en årrække levede af spil, indtil han blev pålagt beløbsmæssige begrænsninger af bl.a. Centrebet.

Landsskatteretten finder ikke, at overførslerne med rette er kvalificeret som lønindkomst.

Herved er lagt vægt på, at Centrebet UK Ltd., Priorityclear Ltd. og Envoy Services Ltd. alle var virksomheder, der udbyder onlinebetting eller betalingstjenester til e-handel.

Da udbetalinger fra en bettingkonto, eller en hertil knyttet betalingsformidler, sker efter kontohavers anvisning, kan den omstændighed, at der er udbetalt i månedlige intervaller og med faste beløb ikke i sig selv føre til, at udbetalingerne må anses som løn.

Da klageren i de påklagede indkomstår bevisligt har haft ganske betydelig aktivitet med online sportsbetting, og da der ikke i øvrigt er påvist objektive omstændigheder, der tilsiger, at der skulle bestå et tjenesteforhold mellem klageren og de udbetalende virksomheder, anses det for sandsynliggjort, at udbetalingerne fra Centrebet UK Ltd., Envoy Services Ltd. og Priorityclear Ltd. vedrører gevinster fra online sportsbetting. 

Beskatning af spilgevinster
Til den skattepligtige indkomst skal medregnes den skattepligtiges samlede årsindtægter efter bestemmelsen i statsskattelovens § 4. Den skattepligtige har i øvrigt pligt til at selvangive sine indtægter, jf. skattekontrollovens § 1.

Spilgevinster opnået ved væddemål ud over de, der fremgår af spilleafgiftsloven § 1, stk. 3, medregnes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst, jf. statsskattelovens § 4, litra f.

Af spilleafgiftslovens § 1, stk. 3 fremgår:

"Gevinster fra spil, der er omfattet af denne lov, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.
Tilsvarende gælder for gevinster vundet i spil, der svarer til de spil, som er omfattet af denne lov, og som udbydes eller arrangeres i et andet EU- eller EØS-land og er tilladt i dette land. "

Gevinster ved væddemål omfattes af spilleafgiftsloven, jf. spilleafgiftslovens § 6, stk. 1, jf. spillelovens § 11, stk. 1.

Det er skatteyderen, der har bevisbyrden for, at gevinsterne er skattefri, hvilket kan udledes af SKM2018.396.BR.                            

Udgifter til indskud ved skattepligtige spil kan modregnes i skattepligtige spilgevinster, forudsat at klageren kan dokumentere, at de opgjorte indskud vedrører samme indkomstkilde som gevinsterne. Således beskattes alene nettogevinsten ved deltagelse i skattepligtige spil, hvilket kan udledes af LSRM 1973.116. Dette er udtryk for, at kildeartsprincippet finder anvendelse ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ved spil. 

Centrebet UK Ltd. og Priorityclear Ltd.
Det lægges til grund som ubestridt, at de overførsler, som klagen vedrører, er modtaget af klageren fra Centrebet UK Ltd., Priorityclear Ltd. og Envoy Services Ltd. Det lægges til grund, at de overførsler, der ikke er benævnt med "Envoy Services Ltd." eller "Priorityclear Ltd." i posteringsoplysningerne, stammer fra Centrebet UK Ltd.

Af foreliggende oplysninger fremgår, at klagerens spil ved Centrebet UK Ltd. var spil udbudt under en "Remote Gambling License", som var udstedt med hjemmel i den britiske Gambling Act 2005.
Gevinsterne fra Centrebet UK Ltd. hidrører derfor fra spil, som var godkendt og udbudt i et EU-medlemsland, og som opfyldte betingelserne i det pågældende medlemsland. Gevinsterne vedrørte sportsvæddemål, og hidrørte derfor fra spil, der svarede til spil, som var omfattet af spilleafgiftsloven.

Landsskatteretten finder det godtgjort, at overførslerne fra Priorityclear Ltd. ligeledes vedrører spil ved Centrebet UK Ltd. Herved er lagt vægt, at virksomheden beskæftigede sig med betalingsformidling, og at Priorityclear Ltd. var et datterselskab til Centrebet UK Ltd. i de påklagede indkomstår.

Spil ved Centrebet UK Ltd. var derfor omfattet af skattefrihed i medfør af spilleafgiftslovens § 1, stk. 3. Udbetalingerne fra Centrebet UK Ltd. og Priorityclear Ltd. skal som følge heraf ikke medregnes ved opgørelsen af klagerens skattepligtige indkomst for de påklagede indkomstår.

Klagerens skattepligtige indkomst for indkomståret 2009 nedsættes med 36.000 kr.

Klagerens skattepligtige indkomst for indkomståret 2010 nedsættes med 216.000 kr.

Klagerens skattepligtige indkomst for indkomståret 2011 nedsættes med 233.880 kr.

Envoy Services Ltd.
Klageren har i supplerende bemærkninger af 6. august 2019 anført, at han efter april 2010 ophørte med at modtage pengeoverførsler fra Priorityclear Ltd., og samtidig begyndte at modtage pengeoverførsler fra Envoy Services Ltd. Klageren har hertil anført, at dette må indikere, at Centrebet UK Ltd. på dette tidspunkt har skiftet betalingsformidler fra Priorityclear Ltd. til Envoy Services Ltd.

Landsskatteretten finder ikke, at klageren har godtgjort, at spilgevinster udbetalt via Envoy Services Ltd. stammer fra skattefri spil. Der er herved lagt vægt på, at Envoy Services Ltd. i de påklagede indkomstår udbød betalingstjenester til en bredere kreds af virksomheder, og at klageren ifølge det oplyste havde spilaktivitet ved både skattefri og skattepligtige spiludbydere. 

Det i afgørelsen LSRM 1973.116 anførte om, at klageren udelukkende havde spillet på samme bane, er alene et anbringende fra klageren. Der ses ikke i afgørelsens præmisser at være holdepunkter for, at der udelukkende er grundlag for fradrag, hvis både gevinst og tab relaterer sig til samme spiludbyder.

Landsskatteretten finder i nærværende sag, at skattepligtige spilgevinster opnået ved spil på sport vedrører samme indkomstskabende aktivitet, og dermed den samme indkomstkilde. Der ses ikke i lovgivningen eller i praksis hjemmel til en skærpet kildeartsbegrænsning, og det skattepligtige nettoresultat ved spil skal således ikke opgøres særskilt for hver enkelt udbyder.

Indtægterne fra Envoy Services Ltd. skal derfor indgå i opgørelsen af klagerens samlede skattepligtige nettoresultat ved spil for indkomstårene 2010 og 2011.

Da beskatningen af spilgevinster udbetalt via Envoy Services Ltd. delvist afhænger af klagerens indskud og gevinster ved andre skattepligtige spiludbydere, henvises den beløbsmæssige opgørelse til Skattestyrelsen, jf. § 12, stk. 4 i forretningsorden for Landsskatteretten.