Placering af byretten
Retten i Kolding
Byretsdato
06 dec 2021 10:52
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2020.490.BR: Retspleje – henvisning til landsretten – tredommerbehandling - emballageafgift
SKM-nr. 2 for byretten
SKM2021.712.BR: Afgift af engangsservice efter emballageafgiftslovens § 2 c
Journal-nr. for byretten
BS-3485/2020

Vestre Landsret
Landsretsdato
24 mar 2023 14:48
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2023.272.VLR: Afgift af engangsservice efter emballageafgiftslovens § 2 c
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen