I SEL § 8 C, stk. 1, nr. 14, defineres begrebet tilsidesat fast driftssted.

Ved tilsidesat fast driftssted forstås et arrangement, der anses for at give anledning til et fast driftssted i henhold til lovgivningen i enhedens jurisdiktion, men ikke anses for at give anledning til et fast driftssted i henhold til lovgivningen i den anden jurisdiktion.

Det er et tilsidesat fast driftssted, der udløser hybride mismatch efter SEL § 8 C, stk. 1, nr. 1, litra d. Begrebet anvendes endvidere i neutraliseringsreglen i SEL § 8 D, stk. 4, hvorefter enheden skal medregne den indkomst, der ellers ville blive henført til et tilsidesat fast driftssted i udlandet, når der er tale om et hybridt mismatch.

Et tilsidesat fast driftssted kan forekomme både i det tilfælde, hvor der er forskelle i jurisdiktionernes interne regler for statuering af fast driftssted, og i tilfælde, hvor der er forskel mellem interne regler og reglerne i en dobbeltbeskatningsoverenskomsts regler for statuering af fast driftssted.

Eksempelvis kan det land, hvori enheden er beliggende, være forpligtet til at lempe indkomst fra et fast driftssted i udlandet i overensstemmelse med den pågældende dobbeltbeskatningsoverenskomst, medens det land, hvori aktiviteten foregår, ikke anser aktiviteten for at udgøre et fast driftssted efter interne regler.

Se også