I SEL § 8 C, stk. 1, nr. 13, defineres begrebet hybrid overførsel på markedet.

Ved hybrid overførsel på markedet forstås en hybrid overførsel, som en værdipapirhandler deltager i som led i den normale forretningsgang og ikke som led i et struktureret arrangement.

Begrebet hybrid overførsel på markedet skal ses i sammenhæng med undtagelsesreglen i SEL § 8 C, stk. 2, hvorefter der i visse tilfælde ikke er tale om et hybridt mismatch omfattet af SEL § 8 C, stk. 1, nr. 1, litra a, når der sker en hybrid overførsel på markedet, og værdipapirhandleren medtager alle modtagne beløb i sin indkomst.

Se også