I SEL § 8 C, stk. 1, nr. 11, defineres begrebet værdipapirhandler.

Ved værdipapirhandler forstås en person eller enhed, der beskæftiger sig med regelmæssigt at købe og sælge finansielle instrumenter for egen regning med henblik på at skabe fortjeneste.

Ved værdipapirhandler forstås således en person eller enhed, der driver næringsvirksomhed ved køb og salg af værdipapirer.

Begrebet værdipapirhandler anvendes i definitionen af en hybrid overførsel på markedet efter SEL § 8 C, stk. 1, nr. 13. Dette skal ses i sammenhæng med undtagelsesreglen i SEL § 8 C, stk. 2, hvorefter der i visse tilfælde ikke er tale om et hybridt mismatch omfattet af SEL § 8 C, stk. 1, nr. 1, litra a, når der sker en hybrid overførsel på markedet, og værdipapirhandleren medtager alle modtagne beløb i sin indkomst.

Se også