SEL § 8 C, stk. 1, nr. 3, indeholder en definition af begrebet "mismatchresultat", som anvendes i SEL § 8 C, stk. 1, nr. 1.

Ved anvendelse af begrebet mismatchresultat forstås der enten et dobbelt fradrag eller et fradrag uden medregning.

Mismatchresultater indebærer en asymmetrisk beskatning, hvor der enten er tale om, at et fradrag udnyttes flere gange, eller at et fradrag ikke modsvares af en tilsvarende medregning af indkomst.

Et mismatchresultat kan give anledning til et hybridt mismatch efter SEL § 8 C, stk. 1, nr. 1, litra a-g, når betingelserne for et hybridt mismatch i øvrigt er opfyldt. Et hybridt mismatch vil dog altid indeholde et mismatchresultat, som i givet fald skal neutraliseres efter reglerne i SEL § 8 D.

Se også