Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) trådte i kraft den 1. september 2019.

I anordningen for Grønland er Spillemyndigheden tilsynsmyndighed for spil omfattet af lov for Grønland om visse spil (onlinekasino, væddemål og lotteri). Alle andre spil er ikke omfattet af tilsynskompetencen.

Ingen spil udbudt i Grønland er pt. undtaget.

Se anordningens § 1, stk. 5.

Find anordningen via dette link.