Satser og grundbeløb

Skemaet viser satser og grundbeløb med betydning for dødsbobeskatning. Lovens grundbeløb i 2010 niveau er vist:

Dødsboskatteloven

2010

2021

2022

2023

Skattefrihed -aktiver - § 6

2.595.100

 3.033.700

3.070.100

3.160.900

Skattefrihed -nettoformue - § 6

2.595.100

 3.033.700

3.070.100

3.160.900

Restskat for mellemperiode, der ikke opkræves - § 15

32.700

 38.300

38.700

39.900

Beløbsgrænse for udbetaling af overskydende skat for mellemperiode - § 15

2.800

 3.300

3.400

3.500

Mellemperiodefradrag - §§ 14 og 30

1.900

 2.300

2.300

2.400

Bofradrag pr. md. - § 30

5.200

 6.100

6.200

6.400

Bofradrag ved skifte af uskiftet bo - § 72

62.300

 72.900

73.800

75.900

Fradrag ved beskatning af opsparet virksomhedsoverskud - §§ 10, 24 og 74

152.200

 178.000

180.100 185.400

Fradrag ved beskatning af konjunkturudligning - §§ 11, 25 og 74

152.200

 178.000

180.100 185.400

Mellemperiodeskat - § 14

50 pct.

 50 pct.

50 pct.

50 pct.

Dødsboskat - § 30

50 pct.

 50 pct.

50 pct.

50 pct.

Carryback procent §§ 31 og 75

30 pct.

 30 pct.

30 pct.

30 pct.

Etableringskontoindskud for 2001 og tidligere inkl. tillæg, der beskattes i mellemperiode eller bobeskatningsperiode, indgår i skattepligtig indkomst med - §§ 9 og 22

78 pct.

 78 pct.

 78 pct. 78 pct.

Etableringskontoindskud for 2002 og senere inkl. tillæg, der beskattes i mellemperiode eller bobeskatningsperiode, indgår i skattepligtig indkomst med - §§ 9 og 22

67 pct.

 67 pct.

67 pct. 67 pct.

Iværksætterindskud inkl. tillæg i 2009 eller tidligere, der beskattes i mellemperioden eller bobeskatningsperioden, indgår i skattepligtig indkomst med - §§ 9 og 22

120 pct.

120 pct.

120 pct. 120 pct.

Iværksætterindskud inkl. tillæg i 2010 eller senere, der beskattes i mellemperiode eller bobeskatningsperiode, indgår i skattepligtig indkomst med - §§ 9 og 22

105 pct.

 105 pct.

105 pct. 105 pct.

Skat af aktieindkomst indtil beløbsgrænse (både positiv og negativ) - §§ 16 og 32

28 pct.

 27 pct.

27 pct. 27 pct.

Skat af aktieindkomst over beløbsgrænse (både positiv og negativ) - §§ 16 og 32

42 pct.

 42 pct.

42 pct. 42 pct.

Andre satser og beløbsgrænser

     

Beløbsgrænse - PSL § 8a, stk. 1

48.300

 56.500

57.200 58.900

Passivpost, fortjeneste ikke aktieindkomst - BAL § 13 a

30 pct.

 30 pct.

 30 pct. 30 pct.

Passivpost, fortjeneste aktieindkomst - BAL § 13 a

22 pct.

 22 pct.

 22 pct. 22 pct.

Passivpost, opsparet overskud opsparet i 1987-90 (50 pct. virksomhedsskat) - BAL § 13 a

0 pct.

0 pct.

 0 pct. 0 pct.

Passivpost ved virksomhedsopsparing og konjunkturudligningskonto - BAL § 13 a:

     

- for overskud opsparet i 1991 (38 pct. virksomhedsskat) (Kun virksomhedsopsparing).

9 pct.

 9 pct.

 9 pct. 9 pct.

- for overskud opsparet i 1992-1998 (34 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat)

12 pct.

 12 pct.

 12 pct. 12 pct.

- for overskud opsparet i 1999-2000 (32 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat)

13,5 pct.

 13,5 pct.

 13,5 pct. 13,5 pct.

- for overskud opsparet i 2001-2004 (30 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat)

15 pct.

 15 pct.

 15 pct. 15 pct.

- for overskud opsparet i 2005-2006 (28 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat)

16,5 pct.

 16,5 pct.

 16,5 pct. 16,5 pct.

- for overskud opsparet i 2007-2013 (25 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat)

18,75 pct.

 18,75 pct.

18,75 pct. 18,75 pct.

- for overskud opsparet i 2014 (24,5 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat)

 -

19,1 pct.

 19,1 pct. 19,1 pct.

- for overskud opsparet i 2015 (23,5 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat)

-

19,9 pct.

 19,9 pct. 19,9 pct.

- for overskud opsparet i 2016 og senere indkomstår (22 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat)

-

21 pct.

 21 pct. 21 pct.

Renter pr. påbegyndt måned - OPKL § 7, stk. 2

0,1 pct.

0,0 pct.

 0,0 pct.  0,0 pct.

Grænser - skifteformer

     

Boudlæg - DSL § 18

38.000

 47.000

 47.000 49.000

Udlæg til ægtefællen - arveloven § 11

650.000

 810.000

 820.000 850.000